Бързи линкове

 • Съвет за елетронни медии

  Адрес: гр. София,
  бул. "Шипченски проход" 69;
  Телефон за контакт: 02/ 9708810;

 • Комисия за защита на конкуренцията

  Адрес: гр. София 1000,
  бул. Витоша №18;
  Телефон за контакт: 02/ 935 61 13;

 • Комисия за защита на потребителите

  Aдрес: гр. София, ПК 1000,
  пл. ”Славейков” №4А, ет.3,4 и 6 ;
  Телефон за контакт: 02/ 9884218 ;

 • Комисия за регулиране на съобщенията

  Адрес:гр. София 1000,
  ул. Гурко № 6;
  Телефон за контакт: 949 24 18;

 • Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

  Адрес: гр. София 1000,
  ул. "Дякон Игнатий" № 9 ;
  Телефон за контакт: 02/ 9409771 ;